top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Sandra Brkić
Sandra Brkić

Odbrana projekata biće održana za ceo urađen projekat u dva termina kod oba asistenta Za timove koji brane kod Sandre, termini su 29.5. i 5.6. u ntp 222 sa početkom u 08:45

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page