top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Kontrolne tačke pre odbrane projekta neće biti, jedini naredni termin je odbrana projekta.

Ovo važi kod oba asistenta.

Like

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page