top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Projektne teme su okacene. Stari studenti mogu da uzmu temu koja im odgovara - upisati u tabelu sa timovima.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page