top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Kolokvijum će se održati 22.4 u 11.40 u učionici NTP-222. Materijali su dozvoljeni na samom kolokvijumu.


Kolokvijum obuhvata celokupno gradivo.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page