top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Pinned Post

February 19, 2024 · changed the group description.

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima koji se održava na PSI smeru na trećoj godini.


Profesor: dr Srđan Vukmirović email: srdjanvu@uns.ac.rs

Asistenti: Sandra Brkić email: brkić.e219.2023@uns.ac.rs

Mirko Mikać email: mirkomikac27@uns.ac.rs


Usmeni deo ispita kod profesora održava se svakog četvrtka u 18h u kancelariji 416, NTP.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page