top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Sandra Brkić
Sandra Brkić

Raspored termina za odbranu 29.05., NTP 222


Tim 2 - 11:10

Tim 7 - 11:35


Potrebno je doći 5/10 minuta pre odbrane i pokrenuti sve potrebno, kao i otvoriti specifikaciju i repozitorijum

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page