top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

U skladu sa izmenama radnog kalendara fakulteta promenjeni su termini kolokvijuma za redovne studente. Novi termini su dostupni u dokumentu "Predispitne obaveze" u odeljku "Materijali predmeta".

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page