top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Sandra Brkić
Sandra Brkić

Raspored termina za odbranu 05.06., NTP 215


Tim 4 - 07:30

Tim 15 - 07:50

Tim 1 - 08:10

Tim 11 - 08:30

Tim 13 - 08:50

Tim 10 - 09:10

Tim 3 - 09:30

Tim 5 - 09:50

Tim 6 - 10:10

Tim 8 - 10:30

Tim 9 - 10:50

Tim 17 - 11:10

Tim 14 - 11:30

Potrebno je doći 5/10 minuta pre odbrane i pokrenuti sve potrebno sa test podacima, kao i otvoriti specifikaciju i repozitorijum.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page