top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Sveobuhvatni kolokvijum iz predmeta Cloud Computing ce biti odrzan u avgustu pre ispitnih rokova. Tacan datum ce biti objavljen sredinom avgusta.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page