top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Sandra Brkić
Sandra Brkić

Raspored termina za odbranu 29.05., NTP 222


Tim 2 - 11:10

Tim 7 - 11:35


Potrebno je doći 5/10 minuta pre odbrane i pokrenuti sve potrebno, kao i otvoriti specifikaciju i repozitorijum

Sandra Brkić
Sandra Brkić

Timovi koji brane kod Sandre braniće projekte u terminima 29.05. i 05.06. Potrebno je da jedna osoba iz tima popuni foru sa linka do ponedeljka 27.5. U utorak će biti objavljen raspored sa terminima.

Kontrolne tačke pre odbrane projekta neće biti, jedini naredni termin je odbrana projekta.

mirkomikac27
(16. 5.)

Ovo važi kod oba asistenta.

To se mi líbí

Timovi kod asistenta Mirka moraju da prijave odbranu na formi u jednom od navedenih termina najkasnije do 26.5.

Termini su vikend 1,2.6 ili 7,8.6.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page