top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Odbrana projekta sutra će biti održana po sledećem rasporedu.

Svaki student brani na svom računaru i mora da dođe bar pet minuta ranije. Neophodno je pokrenuti Visual Studio sa kodom, otvoriti fajlove/bazu gde čuva podatke i da pokrene aplikaciju. Takođe je neophodno otvoriti kreirane UML klasne dijagrame.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page