top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Poslednji termin odbrane projekta će biti održan 31.8.2023 (četvrtak). Prijavu odraditi u okviru forme za prijavu. Neophodno je prijaviti se nedelje, a najkasnije do utorka poslati radnu verziju projekta. Tačno vreme odbrane će biti naknadno objavljeno.
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page