top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Projektni zadaci za studente koji su se prijavili su na sledećem linku. Dodeljene projekte teme se mogu naći na datom spisku. Prva odbrana projekata će biti organizovana za oko mesec dana.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page