top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Rapspored za kolokvijum je u prilogu (ukoliko neko fali na spisku, neka se javi nekome od asistenata). Napomena: Uslov za prolaz na kolokvijumu je da se i na UML-u uzme bar 50% i da se na kodu uzme bar 50%. Materijali se mogu doneti na kolokvijum. Na kolokvijumu nije dozvoljeno deljenje donetih materijala, kao ni bilo kakav vid komunikacije.

PSI _RVA_ RasporedK2.pdf
.pdf
Download PDF

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page