top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Prvi termin odbrane projekta iz RVA će biti održan za vikend (4.2, 5.2). Svi studenti koji žele da brane projekat moraju da se prijave na formu najkasnije u sredu 1.2. kao i da pošalju projekat pod nazivom RVA_1_2022_IME_PREZIME_BROJ_INDEXA_REDNIBROJPROJEKTA. Neophodno je poslati projekat na UNS mejl (moguće je raditi na projektu do same odbrane). Odbrana će obuhvatati teorijsku proveru primenjenih obrazaca, primenjenih SOLID principa kao i poznavanje osnovnih elementa UML klasnih dijagrama. Studenti koji se prijave za odbranu moraju da izađu na istu.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page