top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Ukoliko postoji problem sa otvaranjem EAP tema projekata, okačen je folder zadaci-slike u kojem se mogu pronaći dijagrami tema. Odbrana projekta će biti organizovana u poslednje dve nedelje semestra. Drugi kolokvijum će imati pripremni termin koji će biti objavljen i biće okačeni pripremni zadaci.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page