top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Svi studenti koji nisu položili vežbe (predispitne obaveze) mogu da se prijave za izradu projekta za ocenu 6 do kraja ove nedelje na sledećem linku. Sami projekti će biti dodeljeni nakon prijave sa okvirnim datumom odbrane.About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page