top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Drugi termin odbrane projekta će biti održan 10.6 i 11.6. Prijavu odraditi u okviru iste forme sa odabirom odgovarajućeg termina Forma za prijavu. Posle ovih termina biće održan samo još jedan termin pred septembarsko-oktobarske rokove.

mirkomikac27
May 15, 2023

Prijava mora najkasnije da se obavi do 1.6, a projekat poslati najkasnije do 8.6. (moguće je raditi do same odbrane) naknadne prijave neće biti uvažavane.

Like

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page