top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Projekat za predmet će biti dodeljen za timove od 4 člana. Neophodno je da se formiraju timovi do 12.4, popunjavati tabelu u skladu sa uputstvima. Potrebno je da studenti popunjavaju tabelu u skladu sa grupom i asistentom kod kojeg slušaju vežbe. Stari studenti neka formiraju i upišu u bilo koju tabelu pa će naknadno biti raspoređeni. Ukoliko neko ne bude bio u timu neka se javi asistentima da ga rasporedele.


Tabela za projekat

Azuriran je pristup, svi mogu da pisu u tabelu.

Like

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page