top of page

Osnove informacione bezbednosti IS (stari SBES)

Public·4 members

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su položili predispitne obaveze (kontrolne tačke + odbrana projekta) i broj bodova koje su osvojili. Za eventualna pitanja obratite se svom asistentu mejlom.


OIBIS2023_2024 - Bodovi
.pdf
Download PDF

Odbrana projekata će se održati u četvrtak, 18.01. sa početkom u 7h. Detaljan raspored je u prilogu. Obratiti pažnju na učionicu.


OIBIS2023_2024 - Raspored odbrana 18.1
.pdf
Download PDF

Odbrana projekata će se održati sledeće nedelje.

Neophodno je popuniti formu do ponedeljka (15.01), a raspored će biti objavljen u utorak (16.01) tokom dana.

Odbrana projekata će se održati u četvrtak, 28.12. u NTP215, sa početkom u 8h. Detaljan raspored je u prilogu.


OIB2023_2024 - Raspored odbrana 28.12.2023
.pdf
Download PDF

O predmetu

Sigurnost i bezbednost elektroenergetskog softvera (PSI - 7...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page