top of page

Uvod u algoritme

Public·7 members

Izasli su rezultati sa popravnih kolokvijuma. Za uvid u radove obratiti se meni na mail

Popravni kolokvijum ce se odrzati u petak 7.6. od 16.30h. Na popravnom je moguce popravljati bilo koje kolokvijume u bilo kojoj kombinaciji i bilo kojem broju. Ogranicenja koja vaze su da ukupno vreme za sve popravke traje maksimalno 3h, osim u slucaju da se popravljaju samo 2. ili samo 3. kolokvijum, kada je ogranicenje na 1.5 sat. Posle popravnog, gledaju se poeni osvojeni na popravnom, bez obzira da li su manji ili veci.

Prijava na kolokvijum je na linku: LINK

Prijava traje do cetvrtka u 23.59, a polje ucionica popunjava asistent

Studenti grupe 4 dolaze na odbranu projekta u petak od 16.30h, a studenti grupe 8 od 18h.

Studenti grupe 1 dolaze na odbranu projekta u petak od 16.30h, a studenti grupe 3 od 18h

O predmetu

Uvod u algoritme, 1. godina studija, PSI, letnji semestar
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page