top of page

Uvod u algoritme

Public·7 members

Raspored kolokvijuma (2. i 3.) po grupama je dat ispod.


Za stare studente je u tabeli sa leve strane od njihog imena napisano sa kojom grupom polazu kolokvijum


Utorak 23.4., 7h, MI A2-2, Grupa 2

Ponedeljak 13.5., 17.15h, MI A2-2, Grupa 5

Utorak 7.5., 17.30h, MI A2-2, Grupa 9

Cetvrtak 9.5., 13.45h, MI A2-2, Grupa 7

Cetvrtak 9.5., 15.15h, MI A2-3, Grupe 6 i 10

Petak 10.5., 16.30h, MI A2-1, Grupa 1 i 3

Petak 10.5., 16.30h, MI A2-3, Grupa 4 i 8O predmetu

Uvod u algoritme, 1. godina studija, PSI, letnji semestar
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page