top of page

Uvod u algoritme

Public·7 members

Prvi kolokvijum iz UUA ce se odrzati po rasporedu ispod.


Svi stari studenti dolaze u grupe koje su upisane ispred njihovog imena na spisku. Link na spisak je moguce pronaci u stranici sa materijalima


Raspored:

Ponedeljak 18.3. grupa 5

Utorak 19.3. grupe 2 i 9

Cetvrtak 28.3. grupe 6, 7 i 10

Petak 5.4. grupe 1, 3, 4 i 8

O predmetu

Uvod u algoritme, 1. godina studija, PSI, letnji semestar
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page