top of page

Uvod u algoritme

Public·7 members

Rezultati prvog kolokvijuma za 5. grupu su objavljeni i mogu se naći u odeljku Materijali pod linkom za spisak studenata za školsku godinu 2023/24.


Rezultati za sve ostale grupe će biti moguće naći na istom linku.

O predmetu

Uvod u algoritme, 1. godina studija, PSI, letnji semestar
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page