top of page

Uvod u algoritme

Public·7 members

Spisak tema za projekte nalazi se zakacen uz obavestenje. Studenti su duzni da samostalno naprave projekat po datim pravilima, sve fajlove spakuju u jednu ZIP arhivu i tu arhivu upload-uju na formu za predaju koja ce biti naknadno data za svaku grupu pojedninacno. Projekti se predaju najkasnije 2 dana pre odbrane, do 23.59h toga dana. Odbrane projekata planirane su u periodu od 28.5. do 3.6.


ProjekatUUA20232024
.pdf
Download PDF • 166KB

O predmetu

Uvod u algoritme, 1. godina studija, PSI, letnji semestar
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page