top of page

Uvod u algoritme

Public·7 members

U obavestenju ispod se nalaze linkovi za predaju projekata za svaku grupu posebno. Ukoliko nije drugacije dogovoreno sa predmetnim asistentom, rok za predaju je 2 dana pre dana odbrane, do 23.59h. Na primer, studenti koji projekat brane u petak, radove predaju do srede u 23.59h.


Grupa 1: LINK

Grupa 2: LINK

Grupa 3: LINK

Grupa 4: LINK

Grupa 5: LINK

Grupa 6: LINK

Grupa 7: LINK

Grupa 8: LINK

Grupa 9: LINK

Grupa 10: LINK

O predmetu

Uvod u algoritme, 1. godina studija, PSI, letnji semestar
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page