top of page

Virtuelizacija procesa

Public·6 members

Prvi kolokvijum se održava u nedelji 15.04.2024 - 19.04.2024. Stari stiudenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma (nisu slusali vezbe u ovom semestru) će imati kolokvijum u petak 19.04.2024. 10:30 učionica MI B4-5. Svi ostali studenti kolokvijum polažu u terminu u kom su redovno slušali vežbe. Na kolokvijumu će BITI dostupan praktikum u celosti. Zadatak će sadržati sve što je rađeno zaključno sa vežbama 5, akcenat će biti na kreiranju klijent-server arhitekture i manipulacijom podataka preko mreže.

O predmetu

Profesor: Bojan Jelačić (bojan.jelacic@uns.ac.rs) Asistenti:...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page