top of page

Virtuelizacija procesa

Public·6 members

Dokumentacija projekta treba da sadrži :

- Naslovnu stanu sa informacijama o predmetu, nazivu zadatka, članovima projektnog tima

- Opis projektnog zadatka

- Arhitekturu (dijagram) projekta sa tokom podatak

- Opis interfejsa sa opisom osnovnih funkcionalnosti

- Opis tehnologija koje su korišćene

- Zaključak sa mogućim pravcima budućeg istraživanja i proširenjem zadatka


Ukoliko dokumentacija sadrži slike, tabele ili delove koda neophodno ih je objasniti.

O predmetu

Profesor: Bojan Jelačić (bojan.jelacic@uns.ac.rs) Asistenti:...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page