top of page

Virtuelizacija procesa

Public·6 members

U prilogu se nalaze konačni predistpitni bodovi koji se sastoje od prisustva na vežbama (5 bodova), prvog kolokvijum (30 bodova) i drugog kolokvijum (35 bodova)


Studenti 2023_2024 - Predispitni bodovi
.pdf
Download PDF • 62KB

Svi studenti koji u zbiru imaju 36 i više bodova smatra se da su položili predispitne obaveze.

O predmetu

Profesor: Bojan Jelačić (bojan.jelacic@uns.ac.rs) Asistenti:...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page