top of page

Virtuelizacija procesa

Public·6 members

Obaveštenje za studente koji za projekat rade zadatak broj 3:

Pošto je bilo više pitanja studenata oko iste teme, stavljamo i ovde pojašnjenje: životni vek jednog Load objekta u bazi podataka je 15 minuta (ili koliko stoji u App.config datoteci). Ne brišu se svi podaci na 15 minuta. Brišu se podaci koji su stariji od 15 minuta. Za proveru starosti podataka koristite poseban thread koji se vrti stalno, a kada se uoči da je za neki podatak istekao timeout, okida se event za brisanje (kao što piše u zadatku).

O predmetu

Profesor: Bojan Jelačić (bojan.jelacic@uns.ac.rs) Asistenti:...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page