top of page

Virtuelizacija procesa

Public·6 members

Obaveštenje za studente koji za projekat rade zadatak broj 1:

Napravljena je manja izmena u csv datotekama "forecast_*" - datum je deo timestampa, nije u posebnoj koloni.

U tekstu zadatka takođe je napravljena manja izmena, možete da je vidite kroz komentar.

O predmetu

Profesor: Bojan Jelačić (bojan.jelacic@uns.ac.rs) Asistenti:...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page