top of page

Virtuelizacija procesa

Public·6 members

TERMIN ODBRANE PROJEKATA U SEPTEMBRU Studenti koji nisu odbranili projekat u junu, ili nisu zadovoljni brojem osvojenih bodova mogu da izađu u septembru na popravni. Izlaskom na popravni se prethodno osvojeni bodovi automatski poništavaju.

Maksimalan broj bodova koji može da se osvoji u septembru je 63. S tim što sam projekat nosi 57, dok se ostalih 6 bodova dobija u odnosu na prisustvo sa vežbi.

Studenti koji žele da izađu u ovom terminu moraće da se prijave, a prijava za ovaj termin će biti naknadno objavljena. Nakon prijave studenti će biti podeljeni u timove i dobiće nove zadatke.

O predmetu

Profesor: Bojan Jelačić (bojan.jelacic@uns.ac.rs) Asistenti:...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page