top of page

Akviziciono upravljački sistemi

Public·3 members

Rezultati kolokvijuma 31.05.2024.


AUS G7i8 Rezultati
.pdf
Download PDF • 177KB


SCADA Priprema za kolokvijum
.pdf
Download PDF • 799KB

Obaveštenje:


U prilogu se nalazi primer kolokvijuma.

Napomena: Napisani bodovi ne predstavljaju tačne već samo okvirne vrednosti, molimo vas da ih koristite samo kao referentne podatke

Obaveštenje za 7. i 8. grupu:Molim vas da me dodate kao kolaboratora na projektu (korisničko ime Petrovicc).


Rok za predaju projekta je Nedelja 14.04. do 23:59:59.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Akviziciono upravljački sistemi, PS...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page