top of page

Reč šefa Katedre

Dragi budući i sadašnji inžinjeri, poštovane kolege i poštovani posetioci ove web stranice,

               Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo (Katedra u tekstu koji sledi) najbrojnija je katedra na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije (DEET), Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN).

Novi Sad0266 Luka Strezoski foto Nenad M

               Katedra je osnovana pre četiri decenije u opštem okviru elektrotehnike i računarstva, s ciljem da se profiliše elektroenergetika kao najvažniji resurs na energetskoj panorami planete Zemlje. Njena tadašnja atraktivnost se kontinualno povećava i danas. Katedra se sve uspešnije nosi sa aktuelnim, veoma sofisticiranim izazovima u energetskom sektoru, koji su nametnuti zahtevima za očuvanjem životne sredine na Planeti i čuvanjem dragocenih klasičnih energetskih resursa. Ti izazovi se odnose na bezbednu integraciju što veće količine obnovljivih resursa u tradicionalne elektroenergetske sisteme, kao i na vođenje, upravljanje i zaštitu takvih sistema.

               Pored svoje atraktivnosti, elektroenergetika je i najsloženiji energetski infrastrukturni sistem današnjice, naročito elektroenergetika sa integrisanom vrlo velikom količinom obnovljivih energetskih resursa (izvora i skladišta energije). Svi tehnički i ostali poslovi u tako kompleksnim elektroenergetskim sistemima se vode primenom vrlo sofisticiranih softverskih (informaciono-tehnoloških – IT) sistema kao što su EMS (Energy Management Systems – softverski sistemi za vođenje proizvodno-prenosnih mreža), DMS (Distribution Management Systems – softverski sistemi za vođenje distributivno-potrošačkih mreža), kao i DERMS (Distributed Energy Resource Management Systems – softverski sistemi za vođenje elektroenergetskih sistema sa velikom količinom distribuiranih energetskih resursa). Ovi sistemi predstavljaju vrlo sofisticirana energetska-IT rešenja, koja su izuzetno veliki izazov čak i za veoma obrazovane inžinjere elektroenergetike i primenjenog softvera. Zbog toga se fizički i softverski aspekti elektroenergetike na Katedri vrlo uspešno harmonizuju kroz Elektroenergetske sisteme (EES) kao modulom Katedre u okviru vrlo značajnog studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije na DEET u okviru FTN i Primenjenim softverskim inženjerstvom (PSI) kao drugim veoma značajnim studijskim programom Katedre u okviru FTN. Ova dva aspekta elektroenergetike se na Katedri odvijaju vrlo snažnom povezanošću u trouglu sledećih aktivnosti: nastava (obrazovanje) – nauka – privreda, koje su prikazane na slici.

Krugovi konacno.PNG

               U vezi s tim trouglom, za sve nastavnike i saradnike na Katedri, kao i za studente Elektroenergetskih sistema i Primenjenog softverskog inženjerstva, važi sledeće načelo:

1)    Nastava i nauka su dve neodvojive akademske aktivnosti,

2)    Te akademske aktivnosti se moraju staviti u funkciju privrede, a iskustvo stečeno radom u privredi mora se integrisati u rečenim akademskim aktivnostima.

            Nastava se odvija na sva tri akreditovana nivoa studija:

1)    Osnovne akademske studije (OAS), osam (8) semestara, sa uključenim završnim – diplomskim radom;

2)    Master akademske studije (MAS), dva (2) semestra, sa uključenim završnim – master radom;

3)    Doktorske akademske studije (DAS), šest (6) semestara, sa uključenim završnim – doktorskim radom (doktorskom disertacijom).

Naučni rad se odvija i nauka razvija kroz naučno-istraživačke projekte koje finansira autonomna pokrajina Vojvodina, Republika Srbija, kao i različiti fondovi Evropske Unije. Rezultati tog rada se konstantno publikuju u prestižnim međunarodnim časopisima i na prestižnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima.

            Rad za privredu se odvija kroz projekte koje finansiraju različite privredne organizacije. Neke od kompanija sa kojima Katedra sarađuje samostalno ili kroz DEET su Schneider Electric, Continental Automotive, Energotehnika Južna Bačka, Typhoon HIL Inc., Vroom, i druge međunarodne i domaće kompanije, koje se mogu videti i na linku.

            U okviru sve tri prethodne aktivnosti, Katedra usko sarađuje sa ostalim katedrama i departmanima, a najuže sa bratskom Katedrom za energetsku elektroniku i pretvarače. Na planu nastave, obe katedre održavaju jedinstvenu nastavu u prve tri godine OAS, a zatim se naši planovi i programi prožimaju posebno na planu obnovljivih izvora energije. Pored toga, obe katedre zajednički učestvuju na naučno-istraživačkim projektima i projektima za privredu. Takva – sveobuhvatna saradnja dve katedre čini novosadsku elektroenergetiku vrlo uspešnom ne samo u Regionu već i u svetu.

            Studenti se uključuju u sve tri aktivnosti Katedre – u nastavu se uključuju kao demonstratori, u nauku i privredu se uključuju kroz svoje seminarske i završne (diplomske, master i doktorske) radove. Katedra obezbeđuje studentima stručne prakse i stručna usavršavanja u privredi, stipendije iz privrede, pa tako i posao u privredi posle završetka studija. Rezultat takvih aktivnosti Katedre jeste vrlo visok nivo obrazovanja inžinjera elektroenergetike i primenjenog softvera koji su sposobni da rade na najznačajnijim svetskim pitanjima elektroenergetike, i to na oba njena aspekta – fizički i softverski.

            Sve informacije relevantne za modul elektroenergetski sistemi i studijski program Primenjeno softversko inženjerstvo mogu se naći na linku.

            Katedru čini 30 nastavnika (redovnih i vanrednih profesora, kao i docenata), 35 saradnika (asistenata sa doktoratom i mastera, kao i saradnika u nastavi) i jednim administrativnim sekretarom.

            Naučno nastavno veće Katedre čine svi nastavnici i predstavnik asistenata, a upravu čine:

  1. Šef Katedre (doc. dr Luka Strezoski),

  2. Zamenik šefa Katedre,

  3. Sekretar Katedre (prof. dr. Goran Švenda),

  4. Rukovodilac studijskog programa PSI (doc. dr Aleksandar Selakov),

  5. Pomoćnik rukovodioca studijskog programa za EES (prof. dr Predrag Vidović),

  6. Predstavnik asistenata (Nikola Simić, asistent-master),

  7. Administrativni sekretar (g-đa Nelica Dobrijević).


            Mojim saradnicima i meni biće veliko zadovoljstvo da vas sretnemo i lično upoznamo, da s vama radimo u toku vaših studija i završnih radova, da vam pomognemo da uspešno završite vaše studije, kao i to da nađete adekvatan posao.


            Za sve što vas interesuje, a što nije rečeno ovde, možete se obratiti Katedri – Sekretarijatu Katedre na telefon: 021\485-4533, ili na adresu elektronske pošte: eespsi@uns.ac.rs.


Srdačan pozdrav i svako dobro,

Doc. dr Luka Strezoski,

šef Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo.

bottom of page