top of page

Inteligentni softverski infrastrukturni sistemi

Public·3 members

Studenti koji žele da brane predispitne obaveze u popravnom roku treba da se jave na mejl sladjanaturudic@uns.ac.rs.


Rok za prijavu je 22.05.2024.

Popravni rok


Ove godine će biti organizovan popravni rok za polaganje predispitnih obaveza.


Dodjela projekta za ovaj popravni rok će se održati u petak (22.03.2024.) u 9h preko zoom platforme.

Odbrana projekata će se održati u utorak, 16. januara sa početkom u 18:15 časova, u MI B4-5.


Studenti koji nisu poslali link do repozitorijuma, u obavezi su da pošalju najkasnije dan prije odbrane.

Odbrana projekata će se održati u četvrtak, 19. januara sa početkom u 17:00 časova, u MI B4-5A.


Studenti koji nisu poslali repozitorijum, u obavezi su da pošalju najkasnije dan prije odbrane.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page