top of page

Modeli podataka u pametnim mrežama

Public·3 members

Odbrana projekta kod asistenta Mirka Mikaća će biti održana u subotu po sledećem rasporedu.


Doći 5 minuta ranije i sve pokrenuti (otvoriti dijagram (moze i screenshot dijagrama), pokrenuti aplikaciju i otvoriti CIM/XML)

Odbrana projekta kod asistenta Mirka za junsko/julske rokove ce biti odrzana oko (za) vikenda 1og, 2og juna. Svi studenti moraju da se prijave na formu najkasnije do 26-og maja.

Odbrana projekta za grupe 3, 4, 5 i 6 (i stare studente) će se održati u nedelji 27-31.5. u prostoriji NTP 215. Potrebno je da se do kraja 24. 05. (petak) prijavite upisivanjem u tabelu na sledećem LINKU. Tokom tog vikenda će u istu tabelu biti upisano tačno vreme (i datum) odbrane.

U kolonu Napomena unesite isključivo termine koji vam ne odgovaraju, dakle ako imate nastavu/posao taj dan.

Projekat branite na vašem laptopu. Ukoliko nemate laptop, možete mi poslati projekat ili ga okačiti negde.

Poslednja odbrana ove godine će se održati krajem avgusta, pre jesenjih rokova. Naredni termin će biti pred januarski rok naredne godine.

Konsultacije po dogovoru.

Odbrana projekta kod asistenta Mirka Mikaća će biti održana u subotu po sledećem rasporedu.


Doći 5 minuta ranije i sve pokrenuti (otvoriti dijagram (moze i screenshot dijagrama), pokrenuti aplikaciju i otvoriti CIM/XML)

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page