top of page

Osnove informacione bezbednosti IS (stari SBES)

Public·4 members

Treća kontrolna tačka (autorizacija) se pomera sa 20/21. 11. na 27/28. 11. za sve grupe.

Ostale kontrolne tačke će se održati po prethodno dogovorenom rasporedu (videti obaveštenje ispod ili praktikum).

O predmetu

Sigurnost i bezbednost elektroenergetskog softvera (PSI - 7...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page