top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Odbrana predispitnih obaveza će se održati 10.06.2024. u kancelariji NTP215 po rasporedu u tabeli ispod.


Molimo sve studente da dođu spremni na odbranu.


Raspored odbrana - jun 2024
.xlsx
Download XLSX • 9KB

Usmeni ispit u junskom i julskom ispitnom roku će se održati u NTP-225 po sledećem rasporedu:

  1. 21.06. u 9:00

  2. 12.07. u 9:00

Studenti pre izlaska na ispit treba da prijave isti na studentskoj službi.

Odbrana Projekta


Prva odbrana projekta će biti pomjerena na 10. i 11. jun. Za odbranu se možete prijaviti popunjavanjem FORME (Studenti koji su popunili formu za odbranu u maju su prijavljeni) najkasnije do 7. juna kada će biti objavljeni tačani termini i raspored odbrane.

Odbrana Projekta


Prva odbrana projekta u ovoj nastavnoj godini odrzace se 27. i 28. maja u 17h. Za odbranu se mozete prijaviti popunjavanjem FORMEAbout

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page