top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Pinned Post

February 19, 2024 · changed the group description.

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima koji se održava na PSI smeru na trećoj godini.


Profesor: dr Srđan Vukmirović email: srdjanvu@uns.ac.rs

Asistenti: Sandra Brkić email: brkić.e219.2023@uns.ac.rs

Mirko Mikać email: mirkomikac27@uns.ac.rs


Usmeni deo ispita kod profesora održava se svakog četvrtka u 18h u kancelariji 416, NTP.

Sandra Brkić
Sandra Brkić

Na linku se nalazi spisak poena sa predispitnih obaveza.

Ukoliko neko primeti neslaganja sa tabelom unetih bodova koja je uneta na spisku timova, neka se javi.

Odbrana projekta će biti održana u subotu po sledećem rasporedu (Raspored odbrana - Mirko)


Doći 5 minuta ranije sa pokrenutnim projektom i ubačenim proizvoljnim testnim podacima, otvorenim PDF-om projekta i stranicom GitHub repozitorijuma.

Sandra Brkić
Sandra Brkić

Raspored termina za odbranu 05.06., NTP 215


Tim 4 - 07:30

Tim 15 - 07:50

Tim 1 - 08:10

Tim 11 - 08:30

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page