top of page

Predavanje na temu nauke

Doc. dr Stevan Cvetićanin, član naše katedre, održao je predavanja vezana na temu: vrednovanje u nauci; šta se to danas smatra naukom; koji su relevantni izvori naučnih informacija; o saradnji nauke, privrede, državnih institucija, kao i organizacija iz nevladinog sektora, u okviru treninga za trenere za obuku aktera na lokalu iz oblasti civilne zaštite, smanjenja rizika od katastrofa i obnove nakon elementarnih i drugih nepogoda. Obuke se održavaju u okviru EU projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (United Nations Development Programme) u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS i Sektorom za vanredne situacije MUP RS. Polaznici obuka su bili predstavnici navedenih organizacija i predstavnici jedinica lokalnih samouprava. Ovo je još jedan od pokazatelja da Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo DEET FTN, pored saradnje sa mnogobrojnim domaćim i međunarodnim naučnim institucijama i veoma zavidnog nivoa saradnje sa privredom, sarađuje i sa mnogim drugim, kako domaćim tako i međunarodnim, institucijama od značaja, uključujući jedinice lokalne samouprave.

Prva.jpg
Treća.jpg
IMG-f6193fa979f5294f5aa8e5b7fce526ab-V.jpg
IMG-79401b95f0fdb380839bacf09b81ac6d-V.jpg
IMG-1b483bbb655c5a46d94be9c9ccda352b-V.jpg
IMG-1181de04ccf27ca46df96dcd7fe91245-V.jpg
IMG-58e1198cbe5e495febc688de8468df26-V.jpg
bottom of page