top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Odbrana projekta kod asistenta Mirka Mikaća će sutra biti održana po sledećem rasporedu.


Doći 5 minuta ranije i sve pokrenuti (otvoriti dijagram (moze i screenshot dijagrama), pokrenuti aplikaciju i otvoriti CIM/XML)

mirkomikac27
Apr 21, 2023

Izvršena je nova korekcija rasporeda.

Like

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page