top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

Prijava za prvi kolokvijum


Prvi kolokvijum će se održati u subotu 20.04.2024. u računarskom centru. Svi studenti koji žele da izađu na polaganje kolokvijuma moraju da se prijave putem forme. Prijava se može izvršiti do srede 17.04.2024. (do 23:59h). Raspored za polaganje će biti objavljen u četvrtak 18.04.2024. Kolokvijum traje 2.5 sata i praktikum NEĆE biti dostupan na kolokvijumu. Studenti koji imaju više od dva izostanka na vežbama nemaju pravo polaganja kolokvijuma.


Gradivo koje dolazi je gradivo sa prve četiri vežbe ( Uvod, kontrola toka i funkcije, klase i rad sa datotekama, klijent - server arhitektura)

O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page