top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Projektni zadaci predstavljaju zamenu za kolokvijume s obzirom da predmet nije u realizaciji u letnjem semestru (konsultacije na temu projekta i samog predmeta se neće održavat). Odbrana projekta će pored termina koji će biti u januaru (biće objavljen datum) biti takođe održana sigurno još jednom u za junske-julske rokove. Neće biti skaliranja (umanjenja) bodova za studente koji odluče da brane kasnije. Nije potrebno prijavljivati polaganje preko kolokvijuma, niti ponovno slušanje.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page