top of page

Distribuirani računarski sistemi

Public·3 members

Asistent Mirko - Neće biti još jedna kontrolna tačka pre odbrane. Odbrana projekta će biti održana 20. i 21. januara. Ovo će biti jedini termini za odbranu. Tačno vreme i Sheet za prijavu će biti naknadno objavljen.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page