top of page

Distribuirani računarski sistemi

Public·3 members

Važno obaveštenje za stare studente. SVI stari studenti koji žele da polažu predmet mogu da rade projekat, bitno je da su prijavili ponovno slušanje. Potrebno je da popunjavaju timove u datom redosledu Tim 13 i Tim 14, kako ne bi ostalo neraspoređenih kolega (staviti i mejl adrese uz i link do repozitorijuma gde će biti kod) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OAlT2rgFz1wyJ4vrMgWZpzV_A4HDsqc7XjGRLHnB_1Q/edit#gid=0

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page