top of page

Namenski računarski sistemi

Public·4 members

Izasao je spisak vezbi do kraja semestra i mozete ga naci na linku: LINK

Crtice u tabeli oznacavaju da ta grupa tog dana nema vezbe.

Stari studenti polazu sa grupom koja je zapisana levo od njihovog imena u tabeli sa bodovima.

Studenti grupe 3 polazu u terminu vezbi grupe 7, u sredu od 12.15h u ucionici 307 (RC 3. sprat)

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page