top of page

Namenski računarski sistemi

Public·4 members

Na popravnim kolokvijumima biće dozvoljeno popravljanje 2 kolokvijuma po izboru.


Zamolio bih sve studente koji planiraju da polazu popravne kolokvijume da popune informacionu anketu o mogucim terminima. Anketu za popravak Arduina popuniti do cetvrtka u 12h, a za Napredni C do petka u 20h, kako bi zakazali termine.

Anketa - Arduino: LINK

Anketa - Napredni C: LINK

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page