top of page

Namenski računarski sistemi

Public·4 members

Vežbe planirane za ponedejak 29.4. i utorak 30.4. biće održane online koristeći Teams platformu. Zbog zauzetosti termina ostalim predmetima, vežbe će biti održane u UTORAK 30.4. u 2 termina:

1. Termin vežbi 6 iz arduina (grupe 1, 2, 3 i 4), utorak 30.4., 9h

2. Termin vežbi 7 iz arduina (sve grupe 1-10), utorak 30.4., 10h

U terminu vežbi 7 biće urađene pripreme za 2. kolokvijum. Prisustvo vezbama je obavezno, a studenti su obavezni da prisustviuju sa svojim Teams nalogom

Termin 2. kolokvijuma ostaje 13.5. i 15.5.

Link za pristup casu je: LINK

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page