top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

Drugi kolokvijum će biti održan 03.05. za grupe koje slušaju vežbe sredom i 08.05. za grupe koje slušaju vežbe ponedeljkom. Potrebno je da svi studenti dođu u svoj termin - u grupu u koju su raspoređeni. U nastavku se nalazi raspored za polaganje kolokvijuma za stare studente. Ukoliko vam vaš termin ne odgovara, možete da pronađete zamenu.


Zbog toga što nemamo uvid u konačan broj starih studenata koji će izaći na kolokvijum moguće je da će biti organizovan dodatan termin za stare studente. Ukoliko ste stari student, ne nalazite se na spisku u prilogu, izmirili ste obaveze prema službi i želite da izađete na kolokvijum, javite se na mail: olja.hrnjakovic@uns.ac.rs najkasnije do petka 28.05.Raspored - stari studenti - II kolokvijum
.xlsx
Download XLSX

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page