top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

PROJEKAT:


- Sva pitanja postavljati OVDJE, kako bi svi imali uvid u ista pitanja i iste odgovore. Na pitanja u vezi sa projektom na mejlovima i teamsu nećemo odgovarati.

- Projekat je moguće braniti u junu (12.06.2023.) i avgustu (druga polovina mjeseca, tačan termin će biti naknadno objavljen). Ukupan broj bodova će biti skaliran sa 0.9 ukoliko projekat branite u avgustu. Forma za prijavu i raspored odbrana po terminima će biti naknadno objavljeni.

Programiranje u Smart Grid sistemima - projekat 2023
.pdf
Download PDF

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page